Тунер на умния робот, имитация на рязане под пътя

2023-12-25

Припомняме, че през 2017 г., въпреки че започна цялостната експлозия на науката и технологиите, няма съмнение, че най-голямо внимание все още е триумфът на изкуствения интелект. Под множеството импулси на технологични пробиви, затопляне на пазара и приземяване на политиката, капиталовата мощ се изля в областта на изкуствения интелект. Големите научни и технологични предприятия в света продължават да увеличават инвестициите си и се състезават за укрепване на цялостното си оформление. Под ореола на изкуствения интелект през 2017 г., Изключително ярък.
Интелигентен робот като шедьовър на хардуера с изкуствен интелект, базиран на приложения робот в тази област на подразделение, смел за торент, от образование до реклама, многосценово оформление, в разгара си зад индустрията, каква бизнес логика тогава?
Интелигентен робот: Не е толкова да се бориш с изкуствения интелект, колкото да тестваш способността за механизация
Като всяка гореща индустрия, непременно ще има смесени и неограничени условия.
За стартиращи фирми инвестирането в AI роботи е по-лесно за инвеститорите, отколкото във всяка друга област.
За изброените компании, настоящият робот с изкуствен интелект в първата фаза и втората фаза на интегрирането на чисти концепции за роботи и чисто концептуалната реклама са навсякъде в небето, чувството за реалност да се правят роботи и да се прави конвейер Възходът ли е на роботи дори повече или по-малко еднакви, което показва, че.
По-конкретно, основните проблеми на индустрията за роботи с изкуствен интелект са: сериозно сглобяване, донесен тип иновация.
Роботът с изкуствен интелект е разделен главно на две части, част от софтуера, тоест AI система, тази част от взаимодействието е главно взаимодействие с глас и картина. За компании с много въздушни отвори те нямат способността да разработят самостоятелно разпознаване на глас. В този случай те обикновено се отнасят до технологията на специализирана компания за гласово разпознаване като IFT.
За разлика от индустрията на интелигентните високоговорители, технологията на високоговорителите не изисква високи технически изисквания. Индустрията на роботиката изисква хардуерно ниво. В хардуерната част има голяма „къса дъска“ зад възхода на интелигентните роботи в Китай по отношение на изследванията и развитието на материали от висок клас нагоре по веригата и производството на основни компоненти. Производството на интелигентни роботи е изключително сложно, от малък лагер, производство на винтове до интелигентен чип от висок клас, разработване на алгоритъм за изкуствен интелект, нужда от дългосрочна технология малко по малко и натрупване в индустрията.
По мое мнение „Ключът към развитието на китайската интелигентна роботизирана индустрия в бъдеще е да продължим да тласкаме напред развитието на реалната икономика на Китай и да създадем по-благоприятна среда за развитието на производствената индустрия, така че да подхранваме най-добрите производствени предприятия в света."
Хардуерната част на робота с изкуствен интелект не е проста, като автоматизация на пръстите, като хората да хващат предмети, това е изключително трудно технически, роботът с изкуствен интелект не може да направи, ако автоматизацията на ставите на пръстите е трудна за прилагане към конкретната сцена, Могат да се разглеждат само като играчки от Hi.
За кратък период от време за Китай не е лесно да постигне тази цел. В крайна сметка, тя все още е изостанала в своята индустриализация. Сериозно липсват местни хардуерни инженери. В Китай има голям брой софтуерни инженери. Що се отнася до хардуера, Съединените щати, Япония, Германия и други напреднали страни-производители в сравнение няма малка разлика.
Следователно, изкуственият интелект, роботиката, софтуерът, чрез извличане, значението на конкуренцията между предприятията не е голямо, много компании са стигнали до технологията на компанията, последната конкуренция е интелигентните способности на робота.
В разгарящата се индустрия за интелигентни роботи, не толкова борбата с изкуствения интелект е да се тества механизацията на предприятията, нивото на изграждане на интелигентност.
Подземни течения на образователни роботи: таванът на политиката за насочване на тенденцията в индустрията
Понастоящем сцената за кацане на интелигентни роботи е основно две индустрии, едната образователен пазар, другата е търговската зона, тази част, ние анализираме образователните сценарии на роботите с изкуствен интелект.
Според данни, публикувани от China Robot Education Alliance през 2016 г., вече има около 7600 образователни институции за роботи в цялата страна, увеличение от близо 15 пъти през последните пет години. Тази година тази цифра само ще се увеличава стабилно. С „Националната средносрочна и дългосрочна реформа и план за развитие на образованието (2010-2020)“ като иновация на думата като акцент, обучението на роботи започна постепенно да навлиза в началните и средните училища, Children‘s Palace. В същото време бяха официално обнародвани „Общи правила за спортни спортни роботи в Китай“, различни състезания на робота имат законово одобрение, развитието на индустрията в бързата лента.
Качественото образование крещи в продължение на много години, още от автора по повод началното училище, тоест в края на 90-те години, страните насърчават качественото образование и сега с общата сила на страната, в много градове от първо ниво, допълнителни -учебни часове по изкуство, напреднали От високотехнологичните учебници също са влезли в класната стая, епохата на качественото образование пълно пристигане, индустрията за роботи с изкуствен интелект в развитието на образованието осигурява добра почва.
Роботът с изкуствен интелект може да пусне корени в образованието, от една страна, за да отговори на качеството на образованието, да развие способността на децата да започнат, от друга страна, роботът, за да избухне напълно, но също и с образованието, напълно свързано, че е, резултатите от състезанието за роботи със свързан изпит Образование. Наскоро Министерството на образованието издаде нови разпоредби, за да направи корекции в условията за записване за самозаписване, оставяйки само две категории силни страни на предмета и потенциал за иновации. Съдържанието на злато в различни състезания с роботи се увеличи допълнително.
В резултат на това много родители започнаха да участват в състезанието, експертни познания, плюс точки и други ключови думи, докладвани на класовете на роботите, което в крайна сметка доведе до ентусиазма на родителите на K12 в областта на науката и технологиите, който е много по-висок от участието на студенти в състезания по наука и технологии ентусиазъм. Обучението на роботи е също толкова енергично, както винаги.
В Китай роботът Jimu, Makeblock и така нататък са най-добрият избор за поддържане на знамето на програмиращите роботи.
В сцената на обучението на роботи с изкуствен интелект, интелигентните роботи са изправени пред същата неловка ситуация. За да могат роботите да бъдат свързани с обучение, ориентирано към изпити, най-вероятната основа за оценка трябва да бъде програмирането. Роботизирано сглобяване или роботизирано състезание няма да работи. Ако е нещо повече от способност за програмиране, то същността му не е пряко свързана с робота, а се връща към софтуерната част.
В допълнение, интелигентният робот, който се приземява в образователната сцена, зависи от политиката твърде високо, ако не е свързан с приемния изпит, трудно е да има голямо подобрение, може да се сведе само до името на преподаване на играчки под прикритието на. По това време може да бъде само като метеор генерал, 烜 Моментът, който скоро ще падне, цялата индустрия за образователни роботи ще навлезе в период на мълчание.
Търговските роботи са в разгара си: възможности и предизвикателства на пазара на корпоративни услуги
Робот с изкуствен интелект Друга сцена на кацане е предимно бизнес сцена. Като признание за фалшивия просперитет на 2C пазара, разчитащ на субсидии, през последните години все повече и повече капитал започва да гледа към 2B пазара, който е с по-висока стойност и по-слабо развит. Бизнес модел от бума на пазара на TOB, сервизната сцена на компанията също показа широка гама от услуги, разширена от системата sasa до гигантското оформление на облака, посоката на софтуерните данни, очарователни местни и чуждестранни, с надграждане на бизнес услуги, мек Hardened one робот с изкуствен интелект постепенно се превърна в нов партньор на пазара на корпоративни услуги.
Роботът с изкуствен интелект е цялостна технология, разнообразие от бизнес офис софтуерни приложения само за масови приложения на големи данни, като комбинация от твърда и мека роботика, трябва да се превърне в по-високо измерение на бизнес услугите, обслужващия робот, държавата и свързаните с тях Групите също обърнаха внимание. Например China Robotics Industry Alliance неотдавна обяви, че ще пусне три стандарта на лигата и 17 стандарта на алианса на роботичната индустрия. От тези индикации бъдещето на обслужващите роботи е изключително впечатляващо в обозримо бъдеще.
С повишаването на цените и подобряването на разходите за живот, заплатите на работниците също се повишиха. Особено в градовете от първо ниво, още по-ужасното е, че заплатите няма да паднат след повишаване на нивото на заплатите, а разходите за труд ще стават все по-високи. Следователно, предприятията За намаляване на оперативните разходи, роботите за търговски услуги несъмнено ще играят ключова роля.
Connaught голям пазар на корпоративно ниво на обслужване, преди това основно концентриран в областта на софтуера, появата на търговски роботи днес, разширяване на границите на пазара на ниво обслужване, но в същото време търговските роботи с изкуствен интелект също са изправени пред не малко предизвикателство.
Първият е, че ценовият праг е твърде висок. Повишаването на цената на труда е безспорен факт, че разходите за труд всъщност се спестяват чрез замяна на машини с машини, но се добавят нови разходи - разходи за роботи. Вземаме малък ресторант, например, градове от второ ниво, магазините в месечните заплати са между 3000 юана и 3500 юана, но много компании за търговски роботи могат основно да персонализират продукта според ресторанта, който да използва, но цената е поне При 50 000 юана, докато цената на основна машина е повече от годишната заплата на нает персонал, като се вземе предвид използването на време от робота, неуспешните разходи за ремонт и други проблеми, роботът не намалява разходите за труд. И роботите имат амортизация, съчетана със закона на Мур, първото въвеждане на ресторанта-робот, може да представлява по-малко от евтино, по-добре е да изчакате и да видите отношението.
Другото ограничение за развитието на комерсиални роботи е прагът – взаимодействието човек-компютър.
Най-критичната технология за търговските роботи е „интелигентният глас“ и роботите не са умни в очите на потребителите, ако не можем да дадем на робота силата да говори.
В момента сме виждали голямо разнообразие от търговски роботи в банки и търговски семейства. Когато хората наистина влязат в контакт с тези роботи, те ще открият, че гласовите функции на тези роботи няма да достигнат нормалното ниво на комуникация с вас. Особено в търговски центрове и някои по-шумни обществени места гласовата система на робота ще ви разочарова много.
При тестване в лабораторията гласовата система на робота отговаря на изискванията за взаимодействие. Точността на разпознаването на речта е над 90%. Въпреки това, след като клиентът се регистрира, приложението на обществените места е като „роуминг с новобранеца“, което прави много роботизирани предприятия много притеснени.
Тази технология, наречена дистанционна динамична микрофонна масивна технология за прихващане в индустрията, вътрешната роботизирана индустрия в тази област не е зряла.
Зад техническата болезнена точка стои силата на научноизследователската и развойната дейност на предприятията и технологичните иновации.
В момента хомогенността на външния вид и функцията на търговските роботи на пазара е по-сериозна. Едната е липсата на основни технологии и продуктите разчитат само на концепцията за пачуърк; другият се отклонява от пазарната ориентация, без да се тръгва от потребителското изживяване и сценариите за приложение Планиране на дизайна.
Търговските роботи са повече от просто интелигентен хардуер, те са цялостни технически решения. Той се нуждае от повече персонализирани степени на свобода за различни сценарии на разходи за индустриални клиенти и носи някои от ценностите на корпоративно ниво. За традиционните политически и бизнес предприятия да решават практически проблеми, да създават повече стойност или дори да донесат революционно потребителско изживяване.
На фурмата от интелигентни роботи, привидно бляскави, наистина рифове, под егидата на разреза ще има къде да отидете, 2018 може да постави началото на голям пробив, изчакайте и вижте.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy